Szukaj
Close this search box.

15/2023 Asymilacja akcji serii I Spółki z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku podstawowym

Raport bieżący nr 15/2023

Data sporządzenia: 2023-06-18

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r., niniejszym informuje, że dzisiaj powziął informację o wydaniu w dniu 16 czerwca 2023 r. oświadczenia nr 524/2023 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. [KDPW] w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki [Oświadczenie].


Zgodnie z treścią Oświadczenia, KDPW postanowiło dokonać asymilacji 995.276 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oznaczonych kodem PLMDCLG00031 [Akcje] z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLMDCLG00015. Data przeprowadzenia asymilacji w systemie depozytowym KDPW to 21 czerwca 2023 r.


W związku z powyższym, warunek zawieszający wprowadzenie Akcji do obrotu, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 14/2023 zostanie spełniony w dniu 21 czerwca 2023 r. i z tym dniem Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Oświadczenie znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form