Szukaj
Close this search box.

15/2018 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

15/2018 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 15/2018

Data: 14.06.2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Michała Wnorowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych – akcjonariuszy Spółki:

PZU IMPULS SFIO SUBFUNDUSZ PZU IPULS AKCJI POLSKICH
PZU SFIO UNIVERSUM
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ZROWNOWAZONY
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOŁEK
PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI SUBFUNDUSZ AKCJI SPOŁEK DYWIDENDOWYCH
PZU FIO PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA
PZU FIZ MEDYCZNY.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku (raport bieżący nr 10/2018 z dnia 31 maja 2018 r. w związku z raportem bieżącym nr 12/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.).

Wraz z kandydaturą, o której mowa powyżej, Spółka otrzymała biogram Pana Michała Wnorowskiego oraz oświadczenie i zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Biogram kandydata oraz oświadczenie i zgoda na kandydowanie stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form