Szukaj
Close this search box.

14/2019 Wypowiedzenie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Wypowiedzenie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 14/2019

Data: 13 maja 2019 r.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje o rozwiązaniu przez Spółkę w dniu 13 maja 2019 r. umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych z dnia 20 lipca 2018 r. („Umowa”) pomiędzy Spółką a firmą audytorską CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie („Firma Audytorska”), z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Umowa dotyczyła następujących usług:

  • przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa”) za I półrocze 2018 roku – usługa została wykonana,
  • badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2018 rok – usługa została wykonana,
  • przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy I półrocze 2019 roku – wykonywanie usługi nie zostało rozpoczęte,
  • badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2019 rok – wykonywanie usługi nie zostało rozpoczęte.

Przyczyną wypowiedzenia Umowy przez Spółkę jest specyfika oraz postępująca globalizacja Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics. Grupa generuje 99% przychodów na rynkach zagranicznych, głównie w USA. W styczniu 2019 roku zmieniła się również struktura Grupy w związku z nabyciem przez Spółkę pakietu kontrolnego udziałów w indyjskiej spółce Algotel Solutions Private Limited. Powyższe uzasadnia zmianę Firmy Audytorskiej na globalny podmiot gwarantujący zachowanie jednolitych standardów badania dla wszystkich podmiotów w Grupie.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), § 20 ust. 7 Statutu Spółki oraz § 1 ust. 9 Polityki i Procedury Wyboru Firmy Audytorskiej przyjętej uchwałą nr 1 Komitetu Audytu Spółki z dnia 20 października 2017 r., podmiotem dokonującym wyboru oraz zatwierdzenia zmiany firmy audytorskiej w Spółce jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy z Firmą Audytorską uchwałą nr 9 z dnia 9 maja 2019 r.

Zarząd wskazuje, że nie wystąpiły przypadki:

  • wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii,
  • wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków,
  • rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki dotyczących przedmiotu i zakresu badania oraz przeglądu, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania i przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, w okresie obowiązywania Umowy.

Pismo Firmy Audytorskiej adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania Umowy, zostanie przekazane przez Spółkę raportem bieżącym niezwłocznie po jego uzyskaniu.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form