Szukaj
Close this search box.

13/2016 Przyjęcie programu emisji obligacji

13/2016 Przyjęcie programu emisji obligacji

Raport bieżący: 13/2016

Data: 24.03.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 marca 2016 r. uchwałą Zarządu Spółka przyjęła program emisji obligacji („Program Emisji”) w ramach którego Spółka będzie mogła wielokrotnie zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji przez Spółkę niezabezpieczonych obligacji na okaziciela denominowanych w złotych („Obligacje”).
Łączna wielkość emisji wszystkich Obligacji w ramach Programu Emisji nie będzie większa niż 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).
Zgodnie z uchwałą Zarządu obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej lub poprzez proponowanie nabycia w drodze oferty prywatnej. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji będą zdematerializowane i będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Dodatkowo, Spółka planuje ubieganie się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.
Zarząd Spółki planuje, że rozliczenie pierwszej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nastąpi w dniu 8 kwietnia 2016 r.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form