Szukaj
Close this search box.

11/2016 Decyzje sądów w Teksasie odnośnie możliwości przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.

11/2016 Decyzje sądów w Teksasie odnośnie możliwości przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.

Raport bieżący: 11/2016

Data: 15.03.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w nawiązaniu do realizacji zawartej przez Spółkę ze spółką Medi-Lynx Monitoring, Inc. („Zbywca”) umowy warunkowej z dnia 14 października 2015 r. („Umowa”) dotyczącej nabycia 75% udziałów („Udziały”) w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Teksas, USA („Medi-Lynx”), o której to Umowie Spółka informowała komunikatem nr 38/2015 oraz w związku z przysługującym spółce AMI Monitoring, Inc. z siedzibą w McKinney, Teksas, USA („AMI”) prawem pierwokupu do nabycia Udziałów, zostały wydane dwie decyzje sądów w Teksasie.

W dniu 8 marca 2016 r., na wniosek AMI z dnia 24 lutego 2016 r. skierowany do Sto dziewięćdziesiątego
dziewiątego Sądu Rejonowego w Collin County w Teksasie („Sąd Rejonowy”) dotyczący wydania tymczasowego nakazu powstrzymania się od wykonania Umowy przez Spółkę oraz Zbywcę (ang. temporary relief) lub/i tymczasowego postanowienia zabezpieczającego (ang. injunctive relief), Sędzia Przewodnicząca, Angela M. Tucker wydała Memorandum („Memorandum”), w ramach którego przedstawiła orzeczenie stanowiące m.in. że 120 dniowy termin na wykonanie przez AMI prawa pierwokupu należy liczyć od dnia 12 lutego 2016 r.
Tego samego dnia, tj. 8 marca 2016 r., Sąd Apelacyjny Piątego Okręgu w Dallas w Teksasie, na wniosek AMI z dnia 7 marca 2016 r. dotyczący wydania przez ten Sąd nakazu o: a) przymuszenie Sądu Rejonowego do wydania tymczasowego nakazu powstrzymania się od wykonania Umowy przez Spółkę oraz Zbywcę (ang. temporary relief); b) nakazanie Sądowi Rejonowemu zwołanie posiedzenia w przedmiocie wydania tymczasowego postanowienia zabezpieczającego (ang. injunctive relief), wydał orzeczenie (ang. order), w którym: i) odrzucił wniosek AMI w zakresie wydania nakazu dla Sądu Rejonowego; ii) odrzucił wniosek AMI o udzielenie tymczasowego zabezpieczenia (ang. temporary relief) („Orzeczenie Sądu Apelacyjnego”).
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść Memorandum oraz Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w oryginalnej wersji językowej.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że ze względu na trudności w interpretacji Memorandum oraz Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w kontekście wszystkich okoliczności sprawy Spółka dokonuje obecnie szczegółowej analizy prawnej obu decyzji.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form