Szukaj
Close this search box.

10/2023 Spółka zależna Kardiolytics Inc. otrzymuje kolejny patent dot. modelowania naczyń krwionośnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji

Raport bieżący nr: 10/2023

Data przygotowania: 3 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że jej spółce zależnej, Kardiolytics Inc. („Kardiolytics”), przyznano patent USA nr 11626211. Spółka otrzymała dzisiaj (03 kwietnia 2023 r.) powiadomienie o powyższym z Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, patent ma zostać opublikowany około 11 kwietnia 2023 roku.

Patent dotyczy autonomicznej metody modelowania naczyń krwionośnych przy użyciu danych obrazowych z badań medycznych. Metoda ta polega na generowaniu trójwymiarowego, spersonalizowanego modelu naczyń krwionośnych oraz trójwymiarowego modelu referencyjnego zdrowych naczyń krwionośnych, które nie posiadają zmian chorobowych. Spersonalizowany model jest następnie poddawany numerycznej symulacji przepływu krwi przy takich samych warunkach fizycznych i brzegowych, co model referencyjny. Symulacja polega na określeniu warunków przepływu krwi na wejściu do modelu naczyń krwionośnych oraz obliczenie energii przepływu krwi dla wejścia oraz wszystkich wyjść z modelu. Porównywana jest energia przepływu krwi zmierzona dla spersonalizowanego modelu i modelu referencyjnego w celu określenia wskaźników zmian energii przepływu krwi. Metoda ta może być wykorzystana do oceny wpływu zmian chorobowych lub innych nieprawidłowości na przepływ krwi, a potencjalnie również do diagnozowania lub monitorowania chorób naczyń.

Jest to kolejny patent uzyskany przez Kardiolytics. Zabezpieczenie patentów na innowacje i technologie umożliwi firmie Kardiolytics promowanie i komercjalizację wynalazków, w tym technologię VCAST. Co najważniejsze – pomoże chronić unikalną własność intelektualną Kardiolytics, umożliwiając dalszy rozwój rozwiązania i usprawniając diagnostykę CAD (Coronary Artery Disease – najczęstsza choroba serca w USA).

Kardiolytics, firma tworząca rozwiązania dla medycyny oparte na sztucznej inteligencji, dołączyła do grupy kapitałowej Medicalgorithmics w listopadzie 2022 roku.

Zarząd Emitenta publikuje niniejszą informację gdyż obrazuje rozwój technologii VCAST przez Kardiolytics Inc. zgodnie z planem nakreślonym w raporcie bieżącym nr 58/2022.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form