Szukaj
Close this search box.

10/2022 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

Raport bieżący nr 10/2022

Data: 23.02.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu w dniu 23 lutego 2022 r. przez Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 174/2022 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki MEDICALGORITHMICS S.A., w której Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 648 556 akcje zwykłe na okaziciela serii H spółki MEDICALGORITHMICS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ponadto, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 25 lutego 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MEDICALGORITHMICS S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 lutego 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMDCLG00015”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o otrzymaniu w dniu 23 lutego 2022 r. komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), w którym poinformowano, że w dniu 25 lutego 2022 r. akcje zwykłe na okaziciela serii H w liczbie 648 556 zostaną zarejestrowane w KDPW.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form