Szukaj
Close this search box.

10/2019 Wniesienie środków do KDPW na wykup obligacji serii A

10/2019 Wniesienie środków do KDPW na wykup obligacji serii A

Raport bieżący nr 10/2019

Data: 19.04.2019 r.

Podstawa prawna:  Art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zostały wniesione środki w kwocie 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na całościowy wykup obligacji serii A na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę w 2016 roku („Obligacje”).

Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 21 kwietnia 2019 r. Środki zostaną przekazane przez KDPW na rachunki bankowe uczestników bezpośrednich w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wykupu, tj. 23 kwietnia 2019 r. Uczestnicy przekażą otrzymane środki na rachunki uprawnionych obligatariuszy.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form