Szukaj
Close this search box.

10/2016 Rejestracja zmian Statutu oraz kapitału docelowego spółki Medicalgorithmics S.A.

10/2016 Rejestracja zmian Statutu oraz kapitału docelowego spółki Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 10/2016

Data: 3.03.2016

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2016 r. powziął informację o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 lutego 2016 r zmian Statutu Spółki przyjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 4/12/2015 i uchwałą nr 5/12/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz dokonał wpisu kapitału docelowego w wysokości 15.100,00 zł na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/12/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Treść wyżej wspomnianych uchwał została przez Spółkę podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 42/2015.

Jednocześnie, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu, jak również tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 6/12/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form