Szukaj
Close this search box.

1/2023 Powiadomienie, że Medicalgorithmics US Holding Corporation otrzyma z Medi-Lynx 3,0 mln USD jako część zwrotu podatku IRS do 13 stycznia 2023 r.

Raport bieżący nr: 1/2023

Data: 07.01.2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 47/2022 oraz 52/2022, informuje, że w dniu 6 stycznia 2023 r. otrzymał powiadomienie że Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) otrzymał zwrot podatku IRS (o którym mowa w raporcie nr 47/2022).
W związku z tym Medi-Lynx przekaże 3,0 mln USD (65% kwoty zwrotu podatku pomniejszony o koszt uzyskania zwrotu) na rzecz Medicalgorithmics US Holding Corporation do dnia 13 stycznia 2023 r. Płatność ta została zabezpieczona gwarancją płatności udzieloną przez React Health. Kwota otrzymana zostanie zaksięgowana jako podwyższenie ceny zbycia Medi-Lynx.

W ocenie Zarządu Spółka już przed otrzymaniem tego zawiadomienia posiadała wystarczające środki do realizacji swoich krótko- i średnioterminowych celów. Stabilność finansowa i płynność były już wcześniej zabezpieczone po podwyższeniu kapitału o 13,8 mln zł (w części gotówkowej) oraz dodatkowo dzięki zobowiązaniu głównego akcjonariusza Biofund Capital Management LLC („Biofund”) do zapewnienia w razie potrzeby dalszego finansowania do kwoty 13,8 mln zł w ciągu 36 miesięcy (por. raport nr 55/2022 i 72/2022 w sprawie Umowy Inwestycyjnej Biofund i Prezentacji Inwestycji).

Kwota zwrotu podatku nie była uwzględniona w planie finansowym Spółki, więc po otrzymaniu dodatkowo istotnie zwiększy rezerwy gotówkowe do blisko 39 mln zł.

Zwiększone środki finansowe będące w posiadaniu Spółki pozwolą na przyśpieszenie realizacji Inicjatyw Strategicznych przedstawionych w Prezentacji inwestycji Biofund w Medicalgorithmics opublikowanej w raporcie bieżącym nr 58/2022 z 17.10.2022 r., w szczególności realizację nowej mapy drogowej rozwoju technologii. Przyśpieszy to również długoterminowy wzrost sprzedaży na rynkach USA i Globalnym (OUS) zgodnie z raportem bieżącym nr 72/2022.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form