Szukaj
Close this search box.

1/2021 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 1/2021

Data: 2.01.2021 r.

Podstawa prawna:  art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie i zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 1 stycznia 2021 r. otrzymał od:

  1. spółki Caravan Capital Management LLC z siedzibą w Tacoma, Washington, USA, działającej w imieniu i na rzecz akcjonariusza MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawierające informację o zmianie w strukturze właścicielskiej Akcjonariusza, w wyniku której z dniem 1 stycznia 2021 r. Caravan Capital Management LLC przestała być podmiotem kontrolującym Akcjonariusza, w wyniku czego nie posiada już interesu do ujawniania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się poniżej 10 % ogólnej liczby głosów. Jednocześnie Caravan Capital Management LLC powiadomiła Spółkę, że od dnia 1 stycznia 2021 r. podmiotem kontrolującym Akcjonariusza jest MIRI Capital Management LLC.
  2. spółki MIRI Capital Management LLC z siedzibą w Bostonie, Massachusetts, USA, działającej w imieniu i na rzecz akcjonariusza MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawierające informację o zmianie w strukturze właścicielskiej Akcjonariusza, w wyniku której z dniem 1 stycznia 2021 r. MIRI Capital Management LLC stała się podmiotem kontrolującym Akcjonariusza, w wyniku czego stała się podmiotem ujawniającym udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 10 % ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form