Szukaj
Close this search box.

1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

Raport bieżący: 1/2016

Data: 26.01.2016

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

1. Raporty kwartalne:
– raport za I kwartał 2016 – 16 maja 2016 roku
– raport za III kwartał 2016 – 14 listopada 2016 roku

2. Raport półroczny:
– raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 31 sierpnia 2016 roku

3. Raport roczny:
– raport roczny za rok 2015 – 11 marca 2016 roku

Zarząd Spółki oświadcza, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2015 r. Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), natomiast, na podstawie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 punkt 31 Zarząd Spółki zdecydował o nie sporządzaniu i nie publikowaniu przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Jednocześnie, zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 wyżej wspomnianego rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Szczegółowa podstawa prawna – § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form