Szukaj
Close this search box.

37/2015 Utworzenie spółki zależnej w USA

37/2015 Utworzenie spółki zależnej w USA

Raport bieżący: 37/2015

Data: 16.10.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 14 października 2015 r. utworzył spółkę zależną pod firmą MEDICALGORITHMICS US HOLDING CORPORATION z siedzibą w Wilmington w stanie Delaware w USA.

Emitent posiada 100% udziałów w MEDICALGORITHMICS US HOLDING CORPORATION reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki zależnej wynosi 1 USD (słownie: jeden dolar amerykański) i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 0,01 USD (słownie: jeden cent) każdy.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, że począwszy od raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r., ze względu na rozpoczęcie działalności przez spółkę MEDICALGORITHMICS US HOLDING CORPORATION, Emitent będzie publikować raporty okresowe skonsolidowane, które będą zawierały raporty jednostkowe zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim tj. z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form