Szukaj
Close this search box.

1/2015 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

1/2015 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Raport bieżący: 1/2015

Data: 9.01.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2015 r. otrzymał informację o transakcji sprzedaży akcji Emitenta przesłaną w trybie artykułu 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382), przesłaną przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającą:

1) w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych,
2) w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”)

Zgodnie z treścią ww. informacji, w wyniku transakcji sprzedaży akcji Emitenta dokonanej w dniu 7 stycznia 2015 r. zmniejszył się poziom zaangażowania Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku powyższej transakcji Fundusz posiada 172 760 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 4,999% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 172 760 głosów, które stanowią 4,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed wyżej wymienioną transakcją Fundusz posiadał 174 075 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 174 075 głosów, co stanowiło 5,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form