Szukaj
Close this search box.

37/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza – korekta rb nr 37/2014

Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza – korekta rb nr 37/2014

Raport bieżący: 37/2014

Data: 18.09.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przesyła korektę Raportu bieżącego Spółki nr 37/2014, uzupełniając treść Raportu o podanie informacji o zobowiązaniu Akcjonariusza do nie sprzedawania pozostałych posiadanych akcji przez okres 18 miesięcy. Poniżej pełna treść skorygowanego Raportu.

„Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 września 2014 r. otrzymała od akcjonariusza Spółki New Europe Ventures LLC („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o uzyskaniu przez Akcjonariusza w dniu 17 września 2014 r. informacji o osiągnięciu bezpośrednio progu powyżej 5% tj. 7,99% udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) w wyniku transakcji pakietowej, sesyjnej dokonanej w dniu 16 września 2014 r. w Warszawie („Transakcja”).

Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 490.571 akcji Emitenta, co stanowiło 14,2 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku Transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 276.061 akcji Emitenta, co stanowi 7,99 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta.

Akcjonariusz zobowiązał się do nie sprzedawania pozostałych posiadanych akcji przez okres 18 miesięcy.”

Link do GPWInfostrefa

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form