Szukaj
Close this search box.

39/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza

39/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza

Raport bieżący: 39/2014

Data: 19.09.2014

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 września 2014 r. otrzymała od akcjonariusza Spółki BIB Seed Capital S.A. („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o uzyskaniu przez Akcjonariusza w dniu 17 września 2014 r. informacji o osiągnięciu bezpośrednio progu powyżej 5% tj. 6,31% udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) w wyniku transakcji pakietowej, sesyjnej dokonanej w dniu 16 września 2014 r. w Warszawie polegającej na sprzedaży 169,490 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta („Transakcja”).

Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 387 612 akcji Emitenta, co stanowiło 11,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku Transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 218 122 akcji Emitenta, co stanowi 6,31 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta.

Akcjonariusz zobowiązał do nie sprzedawania pozostałych posiadanych akcji przez okres 18 miesięcy.

Link do GPWInfostrefa

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form