Szukaj
Close this search box.

1/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym akcji

1/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym akcji

Raport bieżący: 1/2014

Data: 28.01.2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, iż na podstawie Uchwały nr 93/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki Medicalgorithmics S.A., z dniem 3 lutego 2014 r. do obrotu na rynku podstawowym GPW dopuszczonych jest 3.421.926 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, to jest:
– 1.747.200 akcji serii A,
– 508.200 akcji serii B,
– 236.926 akcji serii C,
– 929.600 akcji serii D.

Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr 94/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki Medicalgorithmics S.A., 3.421.926 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, to jest:
– 1.747.200 akcji serii A,
– 508.200 akcji serii B,
– 236.926 akcji serii C,
– 929.600 akcji serii D,
z dniem 3 lutego 2014 r. zostaje wprowadzonych w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wyżej wskazane akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MEDICALG” i oznaczeniem „MDG”, począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony gpwinfostrefa.pl

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form