Szukaj
Close this search box.

1/2014 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

1/2014 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Raport bieżący: 1/2014

Data: 10.01.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), w dniu 10 stycznia 2014 roku, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki.

Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynku podstawowym) 3 421 926 akcji zwykłych, na okaziciela, serii: A (1747200 akcji), B (508200 akcji), C (236926 akcji) i D (929600 akcji).

Prospekt Emisyjny zostanie opublikowany w trybie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) na stronie internetowej Emitenta www.medicalgorithmics.pl, po uprzednim powiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form