Szukaj
Close this search box.

10/2013 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Medicalgorithmics S.A. informuje, iż zgodnie z treścią uchwały nr 13/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2013 roku podjęto decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z części zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.

Zgodnie z rzeczoną uchwałą zysk netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 7 438 752,23 zł podzielony zostanie w następujący sposób:
a) na wypłatę dywidendy przeznaczona zostanie kwota 3.764.118,60 złotych (wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,10 zł);
b) na kapitał zapasowy przeznaczona zostanie kwota 3 674 633,63 zł.

Dzień, według którego ustalono się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) wyznaczono na 4 lipca 2013 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustalono na 19 sierpnia 2013 roku.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki – łącznie 3.421.926 sztuk akcji wszystkich serii.

PODSTAWA PRAWNA DLA RAPORTU EBI:
§4 ust. 6 Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form