Szukaj
Close this search box.

8/2013 Zbycie znacznego pakietu akcji

Zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że 9 lipca 2013 r. otrzymał od akcjonariusza New Europe Ventures LLC z siedzibą w Nowym Jorku („Akcjonariusz”) informację o zbyciu przez Akcjonariusza znacznego pakietu akcji Emitenta, przesłaną w trybie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”, Dz. U z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

W wyniku transakcji sprzedaży zawartej 8 lipca 2013 r. i podlegającej rozliczeniu w dniu 11 lipca 2013 roku Akcjonariusz zbył 189.829 akcji Emitenta.

Przed wyżej wymienioną transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 680.400 akcji Emitenta, co stanowiło 19,88% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta.

W wyniku powyższej transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 490.571 akcji Emitenta, co stanowi 14,34% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony PAP

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form