Szukaj
Close this search box.

6/2013 Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w latach 2012-2015

6/2013 Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w latach 2012-2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (“Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 14 maja 2013 roku, Zarząd Spółki, w oparciu o przeprowadzone wewnętrznie analizy wyników finansowych oraz perspektywy rozwoju Spółki, postanawia przedstawiać na Zwyczajne Walne Zgromadzenia dokonujące podziału zysku za lata obrotowe 2012 – 2015 rekomendacje odnośnie polityki wypłaty dywidendy:

1. Z zastrzeżeniem łącznego stosowania zasad objętych punktami 2-4 poniżej, Zarząd Medicalgorithmics S.A. będzie jako dane wyjściowe dla rekomendacji wysokości dywidendy za poszczególne lata obrotowe traktował kwoty:

i. 1,10 PLN na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2012 r.;

ii. 1,35 PLN na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2013 r.;

iii. 1,60 PLN na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2014 r.;

iv. 1,85 PLN na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2015 r.;

2. Rekomendacje Zarządu będą wskazywać ustalenie wysokości dywidendy za dany rok obrotowy na poziomie nie niższym niż 25% zysku netto Spółki za tej rok obrotowy i przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy;

3. Rekomendacje Zarządu będą podejmowane z uwzględnieniem sytuacji rynkowej i finansowej Spółki oraz interesu Akcjonariuszy, w tym mogą przewidywać niższe kwoty rekomendowanej dywidendy niż wskazane w punktach 1 i 2;

4. Zarząd będzie rekomendował dni ustalenia prawa do dywidendy oraz dni wypłaty dywidendy uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzania tego procesu.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za lata 2012-2015 corocznie będzie podejmować Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form