Szukaj
Close this search box.

3/2014 Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Medicalgorithmics S.A. oraz unieważnienie zleceń maklerskich na akcje tej spółki

3/2014 Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Medicalgorithmics S.A. oraz unieważnienie zleceń maklerskich na akcje tej spółki

Raport bieżący: 3/2014

Data: 28.01.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, iż na podstawie Uchwały nr 92/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki Medicalgorithmics S.A. oraz unieważnienia zleceń maklerskich na akcje tej spółki, na wniosek Spółki, z dniem 3 lutego 2014 r. z obrotu na rynku NewConnect wykluczone zostaje 3.421.926 akcji Spółki zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, to jest:
– 1.747.200 akcji serii A,
– 508.200 akcji serii B,
– 236.926 akcji serii C,
– 929.600 akcji serii D.

Zlecenia maklerskie na powyższe akcje przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect a nie zrealizowane do dnia 31 stycznia 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.
Wykluczenie ww. akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następuje w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form