Szukaj
Close this search box.

1/2013 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku.

Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
– raport za IV kwartał 2012 – w dniu 14 lutego 2013 r.
– raport za I kwartał 2013 – w dniu 15 maja 2013 r.
– raport za II kwartał 2013 – w dniu 14 sierpnia 2013 r.
– raport za III kwartał 2013 – w dniu 14 listopada 2013 r.

RAPORT ROCZNY za rok 2012 w dniu 31 maja 2013 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.
Jednocześnie Spółka informuje, iż odstępuje od stosowania praktyki wymienionej w pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, tj. od publikowania raportów miesięcznych w całym 2013 roku. Celem minimalizacji skutków niestosowania tej zasady Spółka będzie rzetelnie publikowała wszelkie informacje o okolicznościach i zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Spółki oraz takich, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

PODSTAWA PRAWNA RAPORTU:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form