Szukaj
Close this search box.

11/2013 Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że 16 lipca 2013 r. otrzymał od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Fundusz”) informację przesłaną w trybie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”, Dz. U z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Zgodnie z treścią ww. informacji, w wyniku nabycia akcji Spółki Medicalgorithmics S.A., rozlicznych w dniu 11 lipca 2013 r., Fundusz zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 339 000 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji Spółki stanowiących 9.91 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 339 000 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,91 % ogólnej liczby głosów.
W dniu 16 lipca 2013 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 451 000 (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji Spółki, co stanowi 13,18 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 451 000 (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki co stanowi 13,18 % ogólnej liczby głosów.
W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony PAP

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form