Szukaj
Close this search box.

2/2014 Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

2/2014 Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

Raport bieżący: 2/2014

Data: 17.01.2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż z dniem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki to jest 3 lutego 2014 r. wchodzi w życie umowa o pełnienie funkcji animatora emitenta na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawarta przez Spółkę z Domem Maklerskim BDM SA z siedzibą w Bielsku – Białej. Usługi animatora emitenta będą świadczone na rzecz Spółki przez Dom Maklerski BDM SA począwszy od 3 lutego 2014 r .

Szczegółowa podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 89 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące spółkę: 

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Odnośnik do strony gpwinfostrefa.pl

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form