Szukaj
Close this search box.

11/2014 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2014

11/2014 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2014

Raport bieżący: 11/2014

Data: 16.04.2014

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości zmianę daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2013 z pierwotnie planowanej 30 kwietnia 2014 roku na 25 kwietnia 2014 roku. Pozostałe terminy nie ulegają zmianom. Całościowy harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2014 przedstawia się następująco:
1. Raporty kwartalne:

  • raport za IV kwartał 2013 – 3 marca 2014 roku (raport opublikowany)
  • raport za I kwartał 2014 – 15 maja 2014 roku
  • raport za III kwartał 2014 – 14 listopada 2014 roku

2. Raport półroczny:

  • raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 1 września 2014 roku

3. Raport roczny:

  • raport roczny za rok 2013 – 25 kwietnia 2014 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie jest jednostką dominującą w rozumieniu § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133), tym samym nie jest zobowiązany do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów okresowych. Ponadto Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Szczegółowa podstawa prawna – § 103 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Link do GPWInfostrefa 

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form