Szukaj
Close this search box.

12/2014 Zawiadomienie o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, zawarcie umów lock-up

12/2014 Zawiadomienie o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, zawarcie umów lock-up

Raport bieżący: 12/2014

Data: 28.04.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że 28 kwietnia 2014 r. otrzymał od trzech osób mających dostęp do informacji poufnych – członków Zarządu Emitenta („Osoby Zobowiązane”) informacje o zawarciu następujących transakcji na akcjach Emitenta, przesłane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:

1) Transakcja z dnia 28 kwietnia 2014 r. – objęcie w subskrypcji prywatnej, poza rynkiem regulowanym 16.800 akcji Emitenta po cenie emisyjnej 0,10 PLN za każdą akcję.

2) Transakcja z dnia 28 kwietnia 2014 r. – objęcie w subskrypcji prywatnej, poza rynkiem regulowanym 10.080 akcji Emitenta po cenie emisyjnej 0,10 PLN za każdą akcję.

3) Transakcja z dnia 28 kwietnia 2014 r. – objęcie w subskrypcji prywatnej, poza rynkiem regulowanym 6.720 akcji Emitenta po cenie emisyjnej 0,10 PLN za każdą akcję.

Osoby Zobowiązane nie wyraziły zgody na publikacje danych osobowych.

Równocześnie Emitent informuje, iż zawarł z Osobami Zobowiązanymi umowy ograniczające zbywalność powyższych akcji na okres dwóch lat.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz.U. z 2014r., poz.94)w zw. z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1382).

Link do strony GPWInfostrefa

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form