Szukaj
Close this search box.

25/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii E

25/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii E

Raport bieżący: 25/2014

Data: 27.06.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, iż Uchwałą Nr 736/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić i wprowadzić z dniem 1 lipca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu na rynku podstawowym GPW 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Medicalgorithmics S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 lipca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLMDCLG00015”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 554/14 z dnia 13 czerwca 2014 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w dniu 1 lipca 2014 r. nastąpi rejestracja tych akcji w Krajowym Depozycie. (Raport bieżący 18 / 2014).

Wszystkie akcje serii E objęte są dwuletnimi umowami typu lock-up.

Szczegółowa podstawa prawna – § 34 ust. 1 pkt 2,3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form