Szukaj
Close this search box.

34/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie

34/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący: 34/2014

Data: 15.07.2014

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 lipca 2014 r. otrzymała od akcjonariusza Spółki pana Marka Dziubińskiego („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o uzyskaniu przez Akcjonariusza w dniu 10 lipca 2014 r. informacji o osiągnięciu bezpośrednio progu powyżej 10% tj. 11,64% udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) w wyniku transakcji polegającej na sprzedaży przez spółkę Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna („Bottine”), która to która to spółka jest podmiotem zależnym od Akcjonariusza, 118.646 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, na podstawie transakcji pakietowej przeprowadzonej jako wynik procesu book-buildingu akcji Emitenta („Transakcja”).

Akcjonariusz przed Transakcją posiadał bezpośrednio 400.000 akcji Emitenta, co stanowi 11,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta, natomiast poprzez spółkę zależną, Bottine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna Akcjonariusz posiadał pośrednio dodatkowo 120.800 akcji. Łączenie przed Transakcją Akcjonariusz posiadał, zgodnie z zgodnie z art. 87ust 5 pkt 1) Ustawy, 520.800 akcji Emitenta, co stanowiło 15,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W wyniku Transakcji łączenie z akcjami Emitenta posiadanymi przez Bottine Akcjonariusz posiada 402.154 akcji Emitenta, co stanowi 11,64% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzaniu Emitenta.

Akcjonariusz zobowiązał się do nie sprzedawania pozostałych posiadanych pośrednio i bezpośrednio akcji do podmiotów innych niż przez Akcjonariusza kontrolowane przez okres 2 lat.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form