Szukaj
Close this search box.

35/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych – korekta raportu nr 32/2014

Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych – korekta raportu nr 32/2014

Raport bieżący: 35/2014

Data: 15.07.2014

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze oraz posiadającej kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta („Osoba Zobowiązana”) korektę informacji o zawarciu przez tę osobę transakcji sprzedaży akcji Emitenta, pierwotnie przesłaną przez Osobę Zobowiązaną do Emitenta w dniu 14 lipca 2014 roku w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”, Dz. U. z 2005 r., Nr 183 poz.1538 ze zm.). Na podstawie pierwotnie przekazanej przez Osobę Zobowiązaną informacji Emitent opublikował w dniu 14 lipca 2014 roku raport bieżący nr 32/2014. Z uwagi na przesłaną korektę informacji Emitent niniejszym koryguje raport bieżący nr 32/2014 prezentując poniżej jego pełne brzmienie:

„Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych – osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze oraz posiadającej kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu przez tę osobę transakcji sprzedaży akcji Emitenta, przesłaną w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”, Dz. U. z 2005 r., Nr 183 poz.1538 ze zm.).

Transakcje sprzedaży akcji zostały zawarte odpowiednio w dniu 10 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej obejmującej 16 646 (szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji Emitenta, cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję, w dniu 11 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej obejmującej 1130 (jeden tysiąc sto trzydzieści) akcji Emitenta, cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję, oraz w dniu 15 lipca 2014 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie transakcji pakietowej obejmującej 2000 (dwa tysiące) akcji Emitenta, cena sprzedaży wyniosła 222,00 zł za akcję.

Osoba zobowiązana zobligowała się do nie sprzedawania pozostałych posiadanych przez siebie akcji przez okres 2 (dwóch) lat.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.”

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form