Szukaj
Close this search box.

36/2014 Rejestracja zmian w statucie

36/2014 Rejestracja zmian w statucie

Raport bieżący: 36/2014

Data: 23.07.2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. ( „Spółka” ) informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą nr 20/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2014 r. Treść powyższej uchwały nr 20/06/2014 r. została przez Spółkę podana do publicznej informacji raportem bieżącym nr 23/2014.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść zmienionych postanowień Statutu (Załącznik nr 1 – zmiany postanowień Statutu Spółki Medicalgorithmics S.A.) oraz tekst jednolity Statutu Spółki (Załącznik nr 2 – tekst jednolity Statutu Spółki Medicalgorithmics S.A.).

Szczegółowa podstawa prawna – art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form