Szukaj
Close this search box.

3/2015 Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze

3/2015 Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze

Raport bieżący: 3/2015

Data: 20.01.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 r. otrzymał od pełniącej funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej Emitenta („Osoba Zobowiązana”) informację o zawarciu i wykonaniu w roku 2014 na rachunek Osoby Zobowiązanej przez dom maklerski, transakcji sesyjnych polegających na:

a) kupnie dnia 24 września 2014 r. 50 sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, za cenę 198 (sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) za jedną akcję i łączną cenę 9.900,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),

b) sprzedaży dnia 17 listopada 2014 r. w Warszawie, przez Akcjonariusza 50 sztuk akcji Emitenta,
zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, za cenę 193 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote) za jedną akcje i łączną cenę 9.664,40,00 zł (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100).

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikacje danych osobowych.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form