Szukaj
Close this search box.

5/2015 Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku 2015

5/2015 Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku 2015

Raport bieżący: 5/2015

Data: 17.02.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Dz. U. z 2014 r. poz. 133) („Rozporządzenie”), Spółka odstępuje od przekazywania raportu okresowego za ostatni, IV kwartał roku obrotowego 2014, jednocześnie zmieniając datę przekazania raportu rocznego na dzień 20 marca 2015 r.

W związku z powyższym, terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku 2015 przedstawiają się następująco:
1. Raporty kwartalne:
– raport za I kwartał 2015 – 15 maja 2015 roku
– raport za III kwartał 2015 – 13 listopada 2015 roku
2. Raport półroczny:
– raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 31 sierpnia 2015 roku
3. Raport roczny:
– raport roczny za rok 2014 – 20 marca 2015 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka nie jest jednostką dominującą w rozumieniu § 82 ust. 2 Rozporządzenia, tym samym nie jest zobowiązana do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów okresowych.

Szczegółowa podstawa prawna – § 102 ust. 1 oraz § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form