Szukaj
Close this search box.

7/2015 Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

7/2015 Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Raport bieżący: 7/2015

Data: 10.04.2015

Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. otrzymała od spółki Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającej:
1. w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych,
2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Akcjonariusze”), zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2) lit. a) Ustawy, o zmniejszeniu poziomu zaangażowania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. osiągnięcie 4,87% udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku transakcji polegającej na sprzedaży akcji Emitenta dokonanej w dniu 2 kwietnia 2015 r („Transakcja”). W konsekwencji ww. zdarzenia Akcjonariusze posiadają 168 309 sztuk akcji Spółki stanowiących 4,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 168 309 głosów, które stanowią 4,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzaniu Spółki. Przed ww. zmianą Akcjonariusze posiadali 175 877 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,09% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 175 877 głosów, co stanowiło 5,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form