Szukaj
Close this search box.

13/2015 Podjęcie uchwały Zarządu Medicalgorithmics S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 1/6/2015 z 03.06.2015 r. o udzieleniu rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

13/2015 Podjęcie uchwały Zarządu Medicalgorithmics S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 1/6/2015 z 03.06.2015 r. o udzieleniu rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Raport bieżący: 13/2015

Data: 12.06.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 10.06.2015r. podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 1/6/2015 z 03.06.2015 r. o udzieleniu rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Zarząd Spółki udzielił rekomendacji w przedmiocie dokonania podziału zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2014 roku, za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku poprzez:

a) przeznaczenie kwoty 5 528 841,60 zł złotych (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 60/100) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom, w wysokości 1,60 złotych (słownie: jeden złoty 60/100) na jedną akcję;
b) przeznaczenie pozostałej kwoty, w wysokości 8 997 440,70 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 70/100) na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie następujących terminów:
a) dnia dywidendy (tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2014) – 7 lipca 2015r.
b) dnia wypłaty dywidendy – 28 września 2015r.

Zarząd Spółki informuje, że zmiana rekomendowanego terminu dnia dywidendy jest spowodowana koniecznością dostosowania się do wymogów wynikających z Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form