Szukaj
Close this search box.

15/2015 Zgłoszenie kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

15/2015 Zgłoszenie kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 15/2015

Data: 18.06.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 r. otrzymał od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: Akcjonariusz), reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Artura Małka. Jednocześnie Akcjonariusz przesłał Spółce projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 30 czerwca 2015 r. dotyczący powołania Pana Artura Małka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że Pan Artur Małek wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył pisemnie, że spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymany od Akcjonariusza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz życiorys zgłoszonego kandydata.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z rozdziałem II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW udostępnia na stronie internetowej Spółki uzasadnienie zgłoszonej kandydatury oraz życiorys zawodowy kandydata.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form