Szukaj
Close this search box.

17/2015 Zawiadomienie o rezygnacji członka Zarządu

17/2015 Zawiadomienie o rezygnacji członka Zarządu

Raport bieżący: 17/2015

Data: 30.06.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta została złożona pisemna rezygnacja Pana Piotra Michała Żółkiewicza ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych i Operacyjnych.

Treść przesłanego do Spółki pisma brzmi następująco:
„Jako powód rezygnacji wskazuję zamiar bardziej aktywnego rozwijania własnej aktywności zawodowej w kierunku nowych przedsięwzięć biznesowych. Deklaruję wolę dalszej współpracy ze Spółką i służenia jej swoim doświadczeniem – także z poziomu rady nadzorczej – jeżeli Zarząd i Akcjonariusze uznają to za pomocne Spółce.
W mojej opinii dyrektorzy działów: finansowego, operacyjnego i prawnego są gotowi by przejąć moje obowiązki a
Spółka dzięki istnieniu Rady Dyrektorów składającej się z dyrektorów kluczowych działów jest przygotowana, aby sprawnie działać w ramach dwuosobowego Zarządu.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form