Szukaj
Close this search box.

18/2015 Złożenie przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medicalgorithmics S.A.

18/2015 Złożenie przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący: 18/2015

Data: 30.06.2015

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. spółka BIB SEED CAPITAL S.A. reprezentowana przez Pana Marcina Macieja Hoffmanna i będąca akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (dalej: Akcjonariusz), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ronald Gale Landes.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza,
powierzenia Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzenie
Panu Markowi Tatarowi funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusz potwierdził, że na dzień 30 czerwca 2015 r. reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym jest uprawniony do złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie. Zarząd Spółki informuje, że kopia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z przedłożonymi projektami uchwał do proponowanych punktów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form