Szukaj
Close this search box.

19/2015 Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawie powołania Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa ds. IT spółki Medicalgorithmics S.A. na kolejną kadencję

19/2015 Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawie powołania Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa ds. IT spółki Medicalgorithmics S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący: 19/2015

Data: 1.07.2015

Spółka Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 ustawy Kodeks Spółek Handlowych w zw. z § 20 pkt 10 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r. podjęła decyzję o powołaniu Pana dr. Marka Dziubińskiego, na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Tomasza Mularczyka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. IT, na kolejne, pięcioletnie kadencje.

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu – Pan dr Marek Dziubiński – jest absolwentem Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją na wydziałach: Fizyki, Matematyki i Informatyki (2000 rok) oraz studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej, w Katedrze Systemów Multimedialnych (2006 rok). Od czerwca 2005 roku (z przerwami) jest Prezesem Zarządu oraz CTO (Chief Technology Officer) w Spółce. Wcześniej pracował w firmach Aud-X Team, Waveformatic i Houpert Digital Audio, a także w projekcie Presto-Space.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan dr Marek Dziubiński nie prowadzi innej działalności wykonywanej
poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan dr Marek Dziubiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. IT – Pan Tomasz Mularczyk – jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki (kierunek: informatyka). Od lutego 2008 roku jest kierownikiem technicznym projektów informatycznych w Spółce, od stycznia 2010 roku pełnił także funkcję
Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej pracował w firmach Big Brat, Cnnectis/Gerpol, L’art., Mecenat oraz
współpracował z Polskim Stowarzyszeniem Public Relations i Polskim Komitetem UNICEF.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Tomasz Mularczyk poza przedsiębiorstwem Emitenta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako Prezes Zarządu spółki kapitałowej. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na prowadzenie przez Pana Tomasza Mularczyka działalności konkurencyjnej związanej z programowaniem i produkcją gier komputerowych lub/i aplikacji na urządzenia mobilne, w tym w ramach uczestnictwa w spółce handlowej prowadzącej działalność w takim zakresie, jako członek organu spółki lub/i poprzez posiadanie udziałów/akcji w spółce, niezależnie od funkcji pełnionej w organie spółki oraz wielkości udziałów/liczby akcji.

Z wyjątkiem powyższego, Pan Tomasz Mularczyk nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form