Szukaj
Close this search box.

31/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics SA w dniu 18 bsierpnia 2015r

31/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 r.

Raport bieżący: 31/2015

Data: 21.08.2015

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”) w dniu 18 sierpnia 2015 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (tj. 2.187.038 głosów) oraz w ogólnej liczbie głosów (tj. 3.455.526 głosów).

1. BIB SEED CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA – 218 122 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 9,97%, udział w ogólnej liczbie głosów – 6,31%;
2. Marek Dziubiński – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 18,29%, udział w ogólnej liczbie głosów 11,58%;
3. PZU SFIO UNIVERSUM, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI KRAKOWIAK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU AKCJI MALYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY SUBFUNDUSZ PZU ZRÓWNOWAŻONY, PZU SFIO GLOBALNYCH INWESTYCJI SUBFUNDUSZ PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH, PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MEDYCZNY, reprezentowane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., posiadające łącznie 225 982 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu –10,33%, udział w ogólnej liczbie głosów –6,54%;
4. Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny – 180 347 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 8,25%, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,22%;
5. New Europe Ventures LLC – 276 061 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 12,62%, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,99%;
6. Nationale-Nederlanden – 400 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 18,29%, udział w ogólnej liczbie głosów – 11,58%;
7. INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR ZROWNOWAZONY, INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI, INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO, INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK, INVESTOR PARASOL FIO SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR SEKTORA INFRASTRUKTURY I INFORMATYKI, reprezentowane przez Investors TFI S.A., posiadające łącznie 143 247 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 6,55%, udział w ogólnej liczbie głosów – 4,15%;
8. SKARBIEC FIO – Subfundusz SKARBIEC-III FILAR, SKARBIEC FIO – Subfundusz SKARBIEC-AKCJI NOWEJ EUROPY, SKARBIEC FIO – Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA, SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, SKARBIEC FIO – Subfundusz SKARBIEC – MARKET NEUTRAL, SKARBIEC FIO – Subfundusz Małych i Średnich Spółek, SKARBIEC FIO – Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA, SKARBIEC MULTIASSET FIZ, SKARBIEC FIO – SPÓŁEK WZROSTOWYCH, reprezentowane przez Skarbiec TFI S.A., posiadające łącznie 127 286 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 5,82%, udział w ogólnej liczbie głosów – 3,68%.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form