Szukaj
Close this search box.

32/2015 Zawarcie umowy – listu intencyjnego dotyczącego przejęcia partnera biznesowego z USA

32/2015 Zawarcie umowy – listu intencyjnego dotyczącego przejęcia partnera biznesowego z USA

Raport bieżący: 32/2015

Data: 1.09.2015

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. została przez Spółkę zawarta umowa – list Intencyjny („List Intencyjny”) co do planowanej transakcji nabycia przez Spółkę kontrolnego pakietu udziałów jej partnera biznesowego na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki, spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA ( „Medi-Lynx”).
Medi-Lynx świadczy na terenie USA usługi diagnostyczne w oparciu o opracowany przez Spółkę system PocketECG, na podstawie umowy Aliansu Strategicznego zawartej dnia 11 marca 2014 r. Głównym udziałowcem Medi-Lynx jest Medi-Lynx Monitoring Inc., w której całość udziałów posiada pan Andrew Bogdan.
W ramach Listu Intencyjnego strony ustaliły cenę za udziały w Medi-Lynx oraz strukturę płatności, które są dla stron wiążące jeśli transakcja zostanie zawarta. Ponadto, strony ustaliły, że finalna umowa realizująca planowaną transakcję zostanie zawarta do dnia 30 września 2015 r.

Twoje zgłoszenie się powiodło

Software

Otrzymaj więcej informacji

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

VCAST

Otrzymaj darmową demonstrację

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

DRAI

Otrzymaj darmową demonstrację.

Administratorem danych jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Jerozolimskie 81. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora), marketing (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora). Pełny tekst klauzuli można znaleźć na stronie Polityki Prywatności.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form