Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.