Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

Nagranie ZWZ [format mp3]

Powiązane raporty bieżące:

30/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

29/2019 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku

28/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku

26/2019 Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku

25/2019 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok oraz pozostałe uchwały Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

24/2019 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

22/2019 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

21/2019 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Pana Marka Dziubińskiego

20/2019 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

19/2019 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

18/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

17/2019 Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018