Walne zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 października 2021 r.