Walne zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 22 marca 2022 r.