Walne zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 28 października 2022 r.