Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2018 r.