Raporty okresowe

Raport roczny za 2012

Zarząd Spółki Medicalgorithmics S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2012.

PODSTAWA PRAWNA:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu