Raporty okresowe

Raport roczny za 2011

Zarząd Spółki Medicalgorithmics S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2011.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu