Raporty okresowe

Raport za I kwartał 2014

Raport obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31, zawiera skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

 Link do strony GPWInfostrefa

Załączniki